Helft Vlamingen vindt tijd gunstig voor nieuwe of andere baan

(tijd) - De helft van de Vlamingen antwoordde in januari positief op de vraag of zij de arbeidsmarkt voldoende gunstig achten om op dit moment van werk te veranderen of werk te vinden. Dat is 6 procentpunt meer dan in het laatste kwartaal van 2005. De Franstaligen zijn veel minder optimistisch gestemd. 32 procent van hen antwoordt positief of 2 procent minder dan in het voorgaande kwartaal.