Helft

Bijna de helft van de pensioentrekkers ontving in 1986 een maandelijks bedrag dat onder de 20.000 fr lag. Het gemiddeld pensioen bedroeg 22.790. De zeer vele kleine pensioenen zijn voornamelijk te wijten aan kortstondige beroepsbanen. Andere oorzaak zijn de lage pensioenen voor zelfstandigen.