Helsinki, Wenen en Bern verkiezen bronheffing

BRUSSEL (tijd) - Uit de gesprekken die Europees kommissielid Christiane Scrivener in Finland, Oostenrijk en Zwitserland voerde over de invoering van een eenvormige belasting op de spaarinkomsten in de Europese Unie, blijkt dat de kandidaat-lidstaten Finland en Oostenrijk en ook Zwitserland een roerende voorheffing verkiezen.