Hendrik Seghers' pleidooi voor meer overheid

Hendrik Seghers, topman van de milieu-, agro- en informaticagroep Seghers, bereidt een boek voor met als hoofdthema een opvallend pleidooi voor meer overheid. Enkele citaten uit de voorlopige versie: 'Het Vlaamse gejuich bij de federalisering van België zou beter ten dele verkeren in diepe schaamte' - 'Men mag en kan niet rekenen op de KMO's en de privé om te zorgen voor verankering' - 'Vlaanderen heeft nog altijd geen sociaal-economische elite waar het op kan vertrouwen, waar het op kan bouwen' - 'Er is nood aan een verlichte en durvende overheid'. Kortom: een op zijn minst tegendraadse visie op economisch beleid. 'Vindt u dat? Voor mij lijkt het allemaal zo vanzelfsprekend', vertelt hij ons.