Advertentie
Advertentie

Henegouwen trekt 50 Vlaamse bedrijven aan

(tijd) - In de periode 1995-1999 is een vijftigtal West-Vlaamse bedrijven uitgeweken naar Henegouwen. Daarmee nemen Vlaamse bedrijven 7 procent op van het totale aantal investeringsprojecten waaraan in die periode EU-steun is verleend. Dat antwoordde EU-commissielid Michel Barnier aan europarlementslid Bart Staes (VU&ID). De meest voorkomende vestigingsplaatsen zijn Moeskroen, Doornik en Komen.Henegouwen was in de periode 1994-1999 erkend als achtergesteld gebied en kreeg daarvoor massaal Europees geld. Om in aanmerking te komen voor die Europese subsidies moet een bedrijf zijn maatschappelijke zetel in Henegouwen hebben. Voor de periode 2000-2006 krijgt Henegouwen nog een aanpassingssteun. Volgens Barnier is het onmogelijk in dit stadium te zeggen hoeveel ondernemingen uit West-Vlaanderen het voorbije jaar hun zetel naar Henegouwen overbrachten.De Europese Commissie is wel niet voornemens te onderzoeken waarom de Vlaamse ondernemers uitwijken naar Henegouwen, zegt Barnier. In de nieuwe EU-wetgeving zijn de plafonds voor steun verlaagd, om uitwijking te ontmoedigen. Bovendien is de voorwaarde opgenomen dat een gesubsidieerde investering minstens vijf jaar ter plaatse moet blijven.Het probleem van uitwijking van ondernemingen wordt nog prangender met de uitbreiding van de Unie. In een rapport dat ze deze week vrijgaf, erkent de EU-Commissie dat de criteria voor het verlenen van regionale steun moeten worden herzien. In een uitgebreide Unie zal bijna al het EU-structuurgeld immers gaan naar de voormalige Oostbloklanden, de nieuwe EU-lidstaten. KV