Henk Hofland, columnist, over de Amerikaanse conservatieven

Het probleem van het conservatisme is, dat het met zijn winst op politiek en economisch gebied culturele veranderingen heeft bevorderd, die door in het bijzonder een deel van de media-industrie intensief zijn uitgebuit.Anders gezegd: conservatieven die hebben geijverd voor deregulering, enz. zijn medeverantwoordelijk voor toestanden die ze nu willen bestrijden. Enig gewetensonderzoek van de reveillisten (zoals ze dat van anderen vragen) zou hun voorbeeldfunctie overtuigender maken. Het conservatief reveil maakt het zich gemakkelijk, ten eerste door aan deze medeplichtigheid voorbij te gaan. En daarna vooral door zich te beperken tot algemene voorschriften en idealen, zonder aan te geven hoe die uitgevoerd en verwezenlijkt moeten worden. Een code voor Hollywood, de girlie magazines verbieden, de arbeid reorganiseren zodat moeder de vrouw of vader de man weer het huishouden doet en voor negentig procent van de opvoeding verantwoordelijk is, grenzen stellen om te voorkomen dat de inkomensverschillen groeien tot in het obscene, ongehuwde moeders naar het spinhuis, werklozen in de heropvoeding, de charitas terug naar de kerken en de kerken weer vol door een gerichte herziening van het onderwijs. Dat zijn denkbare consequenties als een reveillistisch conservatisme een vorm zou krijgen waarin het zich als politieke macht kon laten gelden. NRC Handelsblad Mary Warnock, lid van de Britse ethische adviescommissie, over het toenemend beroep op ethiciAls je ethiek moral philosophy noemt, is het een nette academische discipline, als zoveel andere. Het is een respectabele, niet bijster opvallende specialisatie van de filosofie.Maar de vraag is natuurlijk of het vak bijzondere banden met de echte wereld onderhoudt, banden die het vruchtbaar maken om je vanuit de academie met de gang van zaken in de buitenwereld te bemoeien.In toenemende mate wordt een beroep op ethici gedaan om zich uit te spreken. Dat geldt voor regeringen, dat geldt voor bedrijven. In beginsel zou dat een vruchtbaar idee kunnen zijn. Mensen worden steeds zenuwachtiger over wat hen omringt; ze ervaren een belangrijk deel van de wereld als bedreigend, vooral het medische en farmaceutische bolwerk.Dat zien ze als internationaal georganiseerd en daardoor ongrijpbaar en ze vrezen dat het geleid wordt door niets ontziende wetenschappers en industriëlen die aan niemand verantwoording afleggen. Mensen zijn erdoor geïntimideerd.Omgekeerd worden bedrijven steeds beduchter voor juridische aansprakelijkheid, voortvloeiend uit hun ondernemingen, vooral door de ontwikkelingen op biotechnologisch en biomedisch terrein. Ze willen zich indekken en denken daarvoor te rade te kunnen gaan bij ethici. Zo komt het aanzoek van twee kanten. de Volkskrant