Advertentie
Advertentie

Henk Hofland,

columnist, over de Nederlandse verkiezingenNederland heeft evenmin als andere westerse democratieën een ideologisch gerichte politiek, en zelfs geen strikt politieke politiek. De klacht van de kiezer is dat de programmas van de grote partijen zoveel op elkaar lijken. Het is de vraag of de kiezer wel een grotere verscheidenheid wil. Misschien denkt hij minder als politiek bewust burger in perspectieven, dan als consument in het hier en nu. De staat wordt leverancier van diensten. De staat wordt een buitengewoon grote supermarkt met waarschijnlijk te veel personeel maar dat valt nooit te bewijzen. De klant is tegelijkertijd klant en aandeelhouder en in die hoedanigheid eens in de vier jaar kiezer. Als zoiets ingewikkeld als de maatschappij een paar jaar is verwaarloosd, kost het tweemaal zoveel tijd om er weer iets behoorlijks van te maken. De verwaarlozing zit tot in de nerven. Na de verkiezing weten we wie de schuld heeft gekregen, en wie ons zal moeten redden. NRC HandelsbladGeorge Robertson, secretaris-generaal van de NAVO, over de plannen voor een Europees defensiesysteemIk stond mee aan de basis van dat plan, als Britse minister van Defensie. Ik ben optimistisch. De geloofwaardigheid van de EU staat op het spel. Er is geen reden waarom de doelstelling van een parate legermacht van 60.000 manschappen niet haalbaar is. Als dezelfde wilskracht aan de dag wordt gelegd als met de euro, kan het. Het is als een zwangerschap, je kunt niet een beetje zwanger zijn. Als je je in een crisis begeeft, dan win je of je haalt je een ramp op je nek. Het is de ultieme test. De VolkskrantHans Schlaghecke, journalist, over de verhouding tussen de VS en EuropaOp het eerste gezicht is er sprake van uit elkaar groeien van de Atlantische alliantie. Bij nader inzien lijkt het omgekeerde het geval. Volgende week buigen regeringsleiders en staatshoofden van de Europese Unie zich op de top van Barcelona over de vraag hoe de Unie haar economisch potentieel kan verbeteren. Los van alle nuances en politieke verklaringen kiest Europa voor een marktgedreven oplossing. De Europese integratie poogt al een halve eeuw de Amerikaanse economische uitdagingen te pareren met een aanpak die qua ordening steeds meer lijkt op die van de VS. Dat geldt niet alleen voor West-Europa, maar nu ook voor de vroegere marxistische volksrepublieken in Midden-Europa. De invloedssfeer van de westerse marktgeoriënteerde economische ordening heeft zich op het oude continent blijvend uitgebreid naar het oosten.Het Financieel Dagblad