Henk Hofland,

Henk Hofland, columnist, over Amerika's Vietnamsyndroom en Irak 'De technische superioriteit op alle fronten, de helikopters, de napalm, agent orange - het was allemaal niet voldoende. Dit was 'de verkeerde oorlog op de verkeerde tijd, op de verkeerde plaats', zegt de klassieke formule waarmee, eufemistisch, de supermacht wordt gespaard. De waarheid is dat de opgave te groot was. De overheersende eigenschap van het Vietnamese probleem was op den duur de oeverloosheid. Hetzelfde perspectief dreigt in het Midden-Oosten. Het verschil is, dat Vietnam behandeld kon worden als een Amerikaans probleem waarbij de rest van het Westen geen zwaarwegend belang had, terwijl wat in het Midden-Oosten gebeurt, direct Europa en per slot van rekening de hele wereld aangaat. Dit is de reden waarom de onderneming in Irak niet mag mislukken. Europa en de Verenigde Naties moeten, ondanks het in Washington heersende unilateralisme, daar toegang blijven eisen. Het Vietnamsyndroom was een Amerikaans probleem, een 'Iraksyndroom' zou de wereld raken.' NRC Handelsblad John Kay, columnist, over vrouwelijke economen 'Sommigen zeggen dat we feministische economie nodig hebben. Op het eerste gezicht klinkt dat even onnozel als het idee dat er behoefte is aan feministische fysica, maar dat is niet zo. De snelheid van het licht zou overal gelijk moeten zijn, of ze nu wordt gemeten door een man dan wel door een vrouw. Veel economen denken dat ze op zoek zijn naar fundamentele empirische waarheden over de wereld, op dezelfde manier waarop fysici de lichtsnelheid meten. Meer nadenkende economen realiseren zich echter dat het interpreteren van sociale fenomenen iets volledig anders is. Er zijn veel contrasterende maar waardevolle standpunten. Een unieke verklaring voor gebeurtenissen zoals de recente beurshausse bestaat er niet. Elk bevredigend antwoord dient niet alleen te steunen op een resem economische modellen, maar ook op inzichten uit de psychologie, en zelfs uit literatuur en epidemiologie. Ik vermoed dat de economische wetenschap de komende 50 jaar eclectischer zal zijn dan de voorbije halve eeuw: de fixatie van het beroep op de rationele homo oeconomicus zal afnemen. Vrouwen moeten in staat zijn om in de toekomst een veel grotere bijdrage te leveren dan die welke zij maar mochten leveren in het verleden. Het onderwerp zal er ook veel rijker voor zijn. Misschien kunnen zij zorgen voor meer empathie, en minder systeembouw.' Financial Times