Henk van Luijk,

oud-hoogleraar bedrijfsethiek, over de VN-top in JohannesburgJe kunt nog zo vaak zinnen beginnen met Wij moeten, de vraag blijft: hoe krijg je mensen zover? Hier botsen we op een onzichtbare barrière. Goede redenen aangeven om te betogen dat bepaalde situaties en verhoudingen veranderd moeten worden, is één ding. Mensen daarmee in beweging krijgen is een tweede. De barrière is opgetrokken uit een amalgaam van cynisme, opportunisme, en een gevoel van onmacht. Natuurlijk worden pogingen ondernomen om de barrière te slechten. Door een vlammende morele oproep bijvoorbeeld, of door een nieuwe aandacht voor normen en waarden, desnoods in de markt gezet met de marketinghulp van professionele creatieven - de naïeve overgang van feit naar norm ten voeten uit. Voorlopig zijn maar twee dingen duidelijk. Moraliseren is zinloos, het gaat om noodzakelijke, vaak pijnlijke ingrepen, niet om goede bedoelingen of nobele gevoelens. En, het is een weg die alleen stap voor stap kan worden afgelegd. Het grote gebaar is hier een slag in de lucht. Het Financieele DagbladKarel van Miert,voormalig Europees Commissielid, over de VN-top in JohannesburgIk blijf geloven in de positieve effecten van zon top. Het is een uitstekende gelegenheid om iedereen nog eens met de neus op de ernst van de feiten te drukken. Een groot deel van de wereldbevolking blijft in bittere armoede leven, heeft niet eens water of energie, vele tientallen miljoenen kinderen genieten geen of volstrekt onvoldoende onderwijs. Daartegenover staat dan een land als de VS, dat 5 procent van de wereldbevolking uitmaakt, maar wel een kwart van alle energie verbruikt en de grootste vervuiler van de wereld is. Dat de president van dat land hooghartig weigert om aanwezig te zijn bij een vergadering waarop alle andere staatsleiders fundamentele opties voor de hele wereldbevolking en voor de komende generaties bespreken, toont aan hoe onevenwichtig en oneerlijk de wereld in elkaar zit. Na 11 september had men kunnen hopen dat de VS opnieuw zouden aanknopen bij internationale samenwerking en bij multilaterale afspraken waaraan alle landen zich moeten houden, maar het tegendeel is gebleken. Knack