Herbenoeming notaris geschorst

(tijd) - De Raad van State schorste donderdag de herbenoeming van Henk van Damme tot notaris in Aalst. De Raad schorste eerder de benoeming van Van Damme. Maar minister van Justitie Marc Verwilghen herbenoemde hem met een KB waarin de motivatie werd herschreven. Bij de eerste schorsing stelde de Raad van State in zijn arrest dat de minister zijn keuze niet objectief verantwoordde. De andere kandidaat voor de benoeming had gunstigere adviezen gekregen. Bovendien bleken kwaliteiten die de benoemde kandidaat werden toegedicht volgens de Raad niet te stroken met de realiteit of zelfs te zijn aangepast. Ook de nieuwe motivatie, die volgens de auditeur nauwelijks nieuwe elementen bevatte, kon de Raad van State niet vermurwen. Volgens de raadsman van de tegenkandidaat is het arrest dat het herbenoemings-KB schorst zo opgesteld dat het voor de minister van Justitie bijzonder moeilijk wordt om Van Damme een derde keer te benoemen. Naast Van Damme herbenoemde Verwilghen ook Thierry Lannoy tot notaris in Namen, een benoeming die door de Raad van State eveneens werd geschorst. Ook tegen deze herbenoeming werd beroep aangetekend bij de Raad van State. In deze zaak, die door een Franstalige Kamer van de Raad wordt behandeld, was er donderdag nog geen uitspraak.