Herboren UB Networks klaar voor grote groei

BRUSSEL (tijd) - Een nieuwe missie, een gewijzigde verkoopaanpak en een nieuwe managementstruktuur: UB Networks is terug van weggeweest. En dit gebeurde onder de bezielende leiding van Roel Pieper op wereldvlak en François Duliège op Europees niveau. Ook in de Benelux worden de plannen vertaald in akties, samen met nieuwe partners.Achttien maanden heeft de herstrukturering bij UB Networks geduurd, inclusief de naamsverandering van Ungermann-Bass. 'Maar we hebben niet stilgezeten in die tijd', beklemtoont Duliège: 'We hebben onze missie opnieuw georiënteerd naar de schakelomgeving, een snelgroeiend segment dat al bezig is een deel van de routing business op te eten, en naar de integratiebusiness. Dat sluit dan weer nauw aan bij onze overtuiging nog meer de indirekte kanalen te bespelen.'