Herfinanciering MGM/UA bedreigd door machtsstrijd

Het herfinancieringsplan van 400 miljoen dollar ten behoeve van MGM/UA Communications dreigt in het water te vallen wegens onenigheid over wie uiteindelijk de nieuwe onderneming zal leiden. Het plan voorziet in een opsplitsing van MGM/UA in twee aparte ontspanningsconcerns.