Advertentie
Advertentie

Herfst moet akkoord over EU-stemrecht brengen

(tijd) - De CVP ziet dan wel af van een koppeling van het EU-stemrecht aan garanties voor de Brusselse Vlamingen, op een ander punt maakt ze wel een vuist. Ze wil zekerheid dat ook na de door de PRL gewilde versoepeling van de naturalisatiewet, de wil tot integratie van kandidaat-Belgen getoetst wordt. De PRL is niet bereid zomaar op de CVP-verlangens in te gaan. En zolang er geen akkoord is over de naturalisatie, blijft het EU-stemrecht in de koelkast. Zo wordt het helemaal zeker dat dit varkentje pas in de herfst gewassen wordt.Normaal had de kamercommissie voor Justitie zich dinsdag moeten buigen over een PRL-wetsvoorstel dat een versoepeling van de naturalisatieprocedure beoogt. Die wetswijziging is een van de vijf voorwaarden die de Franstalige liberalen stellen om de tweederde meerderheid te leveren voor de aanpassing van grondwetsartikel acht. Die grondwetswijziging is dan weer de sleutel naar de invoering van het gemeentelijk stemrecht voor EU-burgers.