Herinvoering OPEC-kwota nog niet voor morgen

DJAKARTA (reuter) - OPEC-ministers zeiden tijdens een driedaagse internationale energiekonferentie in Djakarta dat de Organizatie van Olie-exporterende Landen (OPEC) uiteindelijk verplicht zal zijn het kwota-systeem opnieuw in te voeren. Tijdens de OPEC-vergadering van vorige maand namen de olieministers het besluit dat elke lidstaat tijdens het lopende kwartaal olie op maximumkapaciteit mag produceren.