Herkenning gezinsveeteeltbedrijf moeilijkste punt in uitvoering MAP

BRUSSEL (tijd) - Bij de uitvoering van het Mestactieplan (MAP) hebben de landbouwers het meeste moeite met de vraag of zij al dan niet een gezinsbedrijf zijn. Dat zei François Stuyckens, het hoofd van de Mestbank, maandag op een persconferentie waarop een stand van zaken over de uitvoering van het MAP werd gegeven, twee maanden nadat het plan van kracht werd.Gezinsveeteeltbedrijven worden positief gediscrimineerd tegenover industriële geïntegreerde bedrijven. Zo mogen zij hun mestoverschot afzetten in de omgeving van hun bedrijf, terwijl de industriële bedrijven in sommige gemeenten hun overschot over een langere afstand moeten transporteren.