Heropleving in Japan versnelt, goedkoop geld blijft nodig

TOKYO (reuter) - De economische heropleving van Japan wint aan snelheid, maar heeft nog steeds nood aan een soepel monetair beleid om niet uit te doven. Met andere woorden, een renteverhoging door de centrale bank is uit den boze. Dat schrijft het Japans Economisch Planbureau, een overheidsdienst, in zijn maandelijks rapport over de economische gang van zaken in het land.De Japanse economie doet het de laatste maanden beter dan de voorbije jaren. De industriële produktie ligt hoger dan een jaar geleden en de gezinsconsumptie trekt weer aan. Toch is de economie er nog steeds vrij belabberd aan toe. Om de groei een extra duw in de rug te geven, dringt het Planbureau er bij de centrale bank op aan een soepel monetair beleid te blijven voeren. Yasuo Matsushita, de gouverneur van de Japanse centrale bank, bediende het Planbureau meteen op zijn wenken. Matsushita zei gisteren dat het beleid van lage rente voorlopig niet gewijzigd wordt. Tot voor kort deden er geruchten de ronde dat de centrale bank haar discontotarief (sinds september op 0,50 procent) zou optrekken om elk inflatoir gevaar meteen de kop in te drukken.