Heropleving is begonnen

Verscheidene recente conjunctuurindicatoren laten doorschemeren dat de heropleving van de Belgische economie is begonnen.