HeroplevingCarl PANSAERTS

De wereldeconomie herstelt tegen een snelheid die economen in januari nog voor onmogelijk hadden gehouden. In steeds meer industrielanden noteert het vertrouwen van producenten en consumenten dichtbij of boven het niveau van vlak voor de terreuraanslagen van 11 september in Washington en New York. Economen, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en regeringen reppen zich om hun economische groeiprognoses voor het lopende jaar op te trekken.Economen zien de Amerikaanse economie tijdens het lopende eerste kwartaal met 5 tot 6 procent op jaarbasis groeien, het beste cijfer sinds april-juni 2000. Amper twee kwartalen geleden kromp het Amerikaanse bruto binnenlands product nog. In december publiceerde het IMF een uiterst somber rapport over de wereldeconomie. Drie maanden later staat het Fonds op het punt zijn groeiprognoses fors op te trekken.Het ziet ernaar uit dat de negatieve economische gevolgen van 11 september verteerd zijn en dat de recessie al voorbij is nog voordat zij goed en wel was begonnen. Menig econoom vraagt zich trouwens af of de woordkeuze, recessie, wel de juiste was. Analisten maken steeds meer gebruik van het woord groeivertraging om te verwijzen naar de toestand van de internationale conjunctuur in de tweede helft van 2001 en tijdens de eerste maanden van dit jaar.Maar is overdreven euforie wel gepast? Sommige economen waarschuwen voor een zogenaamde double dip, een nieuwe inzinking van de economie na een tijdelijke heropleving. Het economische herstel zou dan niet de vorm krijgen van een hoofdletter V, maar wel van een W.Bovendien is er het probleem-Japan. Het Aziatische land, nog altijd de tweede grootste economie ter wereld na de VS, zit al jarenlang in een recessie en veel beterschap is niet in zicht. Integendeel, het IMF acht de kans denkbeeldig dat Japan nog dieper in het economische moeras wegzakt, wat een domper zou zetten op de opleving van de economie van Zuidoost-Azië en de wereld.Economen en het Internationaal Monetair Fonds waarschuwen ook voor de negatieve gevolgen voor de wereldeconomie van een plotse en forse daling van de wisselkoers van de Amerikaanse dollar, die door zowat iedereen als veel te duur wordt omschreven.En dan is er nog altijd de kans op nieuwe grootschalige terreuraanslagen. Die zullen het vertrouwen van consumenten en producenten ongetwijfeld een nieuwe klap toedienen en de hoop op een snelle overwinning van het terrorisme definitief de grond inboren. In dat geval kan het wel eens langer duren dan na 11 september vooraleer het vertrouwen van de consument de klap te boven komt. Dat is problematisch, want het is net de Amerikaanse en Europese consument die de omvang van de economische inzinking de voorbije maanden heeft weten te beperken.