Herplaatsing Tiense-aandelen gaat door

(tijd) - De Duitse suikerproducent Südzucker heeft nu al 30 procent van de aandelen van zijn Belgische dochter Tiense Suiker herplaatst. Dat bleek tijdens de algemene vergadering der aandeelhouders van Tiense. Begin 1991 (Tijd 12/3/91) richtte Südzucker drie commanditaire vennootschappen naar Belgische recht op (Beta Invest, Conos Invest en Decis Invest) met Duitse institutionelen als slapende vennoten en Südzucker zelf als gekommanditeerde, kontrolerende vennoot. Op dat moment werd tien procent van het kapitaal van Tiense bij deze vennootschappen geplaatst. Dit jaar werd dit belang opgevoerd tot 30 procent. Südzucker had bij de overname van Tiense gezegd dat het in totaal 40 procent van de aandelen van Tiense wilde herplaatsen. De konstruktie met commanditaire vennootschappen laat Südzucker toe de kontrole over zijn dochteronderneming te behouden maar de kapitaalinbreng met partners te delen. De aandeelhouders kregen een bruto-dividend van 22 fr. toegewezen.