Herschikking balans AGF zet hap in eigen vermogen

(tijd) - De Franse verzekeringsgroep Assurances Générales de France (AGF) heeft in het eerste halfjaar van 1995 een geconsolideerde nettowinst, deel van de groep gerealiseerd van 487 miljoen Franse frank tegen 440 miljoen vorig jaar. Dat is een stijging van 11 procent. AGF kuiste echter in het vooruitzicht van zijn privatisering volgend jaar ook de balans op. Het nettoresultaat van die operatie kostte de groep wel 7,5 miljard Franse frank aan eigen vermogen.AGF maakte van de invoering van een nieuw boekhoudplan gebruik om grote schoonmaak te houden in de eigen rekeningen. Merkwaardig genoeg hadden de vier doorgevoerde operaties per slot van rekening geen enkele weerslag op het lopende resultaat van de groep. De verschillende deelresultaten compenseerden elkaar. De Franse verzekeringsgroep, die als eerste van de grote drie haar halfjaarcijfers bekendmaakte, profiteerde van de gelegenheid om haar interpretatie van de nieuwe regels op te leggen aan de sector. Er wordt met grote spanning uitgekeken naar de resultaten van Axa en UAP en de manier waarop zij de nieuwe regels zullen toepassen.