Advertentie
Advertentie

Herschikking brengt winst BMT op 5,2 miljoen

(tijd) - De Boechouts plaatbewerking- en galvanizatiegroep BMT legt over boekjaar '90 een nettowinst voor van 5,2 miljoen frank, tegenover 50 miljoen in het jaar voordien. De daling in de nettowinst heeft te maken met uitzonderlijke elementen, nl. de wijziging in de waarderingsregels (in het vooruitzicht van de fusie met Omco) die voor 58 miljoen woog op de resultaten, en de sociale herstrukturering die voor 14,4 miljoen op het resultaat '90 werd geboekt.