Herschikking Noord Natie

(tijd) - De Antwerpse goederenbehandelaar Noord Natie heeft zich in het kader van een juridische herstrukturering opgesplitst in verschillende vennootschappen. De vroegere CV Noord Natie werd ontbonden. De bestaande NV Havenbedrijf Noord Natie ziet zijn kapitaal na inbreng verhoogd van 300 naar 585 miljoen frank. De nieuwe NV Noord Natie Terminals krijgt een netto-inbreng van 459 miljoen frank; en de even nieuwe NV Noord Natie krijgt een netto-inbreng van 444 miljoen frank. NV Noord Natie treedt koördinerend op, en verleent diensten aan de twee operationele entiteiten.