Herschikkingen zorgbudget schikken ons niet

(tijd) - Er moet op korte termijn een oplossing komen voor de wachtlijsten. Van een herschikking binnen het huidige, krappe budget kan voor ons echter geen sprake zijn. Frank Cuyt, directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, is ontgoocheld over het akkoord over de Vlaamse ontwerpbegroting 2003. Het wordt in 2003 meer doen met minder middelen.