Advertentie
Advertentie

Herschikt secundair onderwijs moet leerling kans geven om zich beter te oriënteren

(tijd) - Het ontwerp van het mogelijke, noemt minister van Onderwijs Luc van den Bossche het ontwerpdecreet over de hervorming van het secundair onderwijs dat het Vlaams Parlement vandaag, donderdag, bespreekt en goedkeurt. Een grootscheepse hervorming, zoals de Vlaamse regering had aangekondigd, is het niet geworden. Van den Bossche had een stuk verder willen gaan, maar tussen droom en daad stonden geen wetten, maar velerlei belangen in de weg. Toch zijn de hervormingsmaatregelen meer dan doordeweeks oplapwerk. De reductie van het studieaanbod en de vorming van scholengemeenschappen zullen het onderwijslandschap vanaf september 1999 gedeeltelijk hertekenen. Het is de bedoeling dat de leerling daarin makkelijker de weg vindt - en bovendien de juiste weg.De tweede rooms-rode regering-Van den Brande nam zich bij haar aantreden, in juni 1995, voor het secundair onderwijs ingrijpend te hervormen. Dat was nodig om het laatste puin te ruimen van het Vernieuwd Secundair Onderwijs (VSO), dat halfweg de jaren zeventig was ingevoerd. Met de - ongetwijfeld nobele - bedoeling ook de minder begaafde en minder gemotiveerde leerlingen op te vangen, stelde het VSO de studiekeuze uit tot 14 jaar en bood het elke leerling als het ware 'onderwijs à la carte'. De voordelen daarvan wogen niet op tegen de nadelen: leerlingen en ouders verdwaalden in het woud van studierichtingen en -opties, de universiteiten klaagden over het dalende kennisniveau van hun eerstejaarsstudenten, de onderwijsuitgaven vlogen de pan uit.