Advertentie
Advertentie

Herseautoise maakte 16,5 miljoen verlies

HERSEAUX (tijd) - Spinnerijbedrijf La Herseautoise, met vestigingen in Herseaux (Moeskroen) en Menen, heeft vorig jaar een verlies geleden van 16,539 miljoen frank op een omzet die van 681,8 naar 608,6 miljoen frank is teruggelopen. Over '88 was er een verlies van 12,2 miljoen. De raad van bestuur schrijft het negatieve resultaat toe aan de aanhoudende krisis in de klassieke spinnerij-sektor en aan de relatief erg hoge spinnerijlonen in Herseaux.