Hersentumorpatiënten leven langer met vaccin

(tijd) - Een therapeutisch vaccin met hun eigen afweercellen geeft patiënten met ongeneeslijk geachte hersentumoren veel meer overlevingskansen. De afweercellen doen witte bloedcellen de tumorcellen herkennen en doden. Voormalige patiënten leven al meerdere jaren zonder dat de tumor terugkeert, zegt dokter Steven De Vleeschouwer van de faculteit geneeskunde van de KULeuven.