Herstel Canadese ekonomie verloopt erg moeizaam

OTTAWA (reuter) - De Canadese recessie heeft waarschijnlijk haar dieptepunt bereikt, maar van een uitgesproken sterk herstel zal geen sprake zijn. De hoge rentetarieven, de dure Canadese dollar, de hoge bedrijfsvoorraden en de werkloosheid van boven de tien procent vormen de voornaamste hindernissen voor een snel herstel. Bovendien verhogen de nationale en regionale autoriteiten de belastingen om de tekorten op hun begrotingen weg te zuiveren.