Advertentie
Advertentie

Herstel grondstoffenprijzen van korte duur

WASHINGTON (ips) - Niets wijst er volgens de Wereldbank op dat de daling die de grondstoffenprijzen de voorbije eeuw doormaakten, deze eeuw zal worden omgebogen. Maar er komt waarschijnlijk een kortstondige opleving, die al inzette met stijgende prijzen voor aardolie en sommige metalen. Dat is goed nieuws voor de producentenlanden, maar nadelig voor de economische groei in de wereld.