Advertentie
Advertentie

Herstel IJzeren Rijn is een rendabele investering

(tijd) - De (her)aanleg en uitbating van de IJzeren Rijn is een winstgevende zaak, zo blijkt uit de studie 'Het vervoerpotentieel van de IJzeren Rijn'. Die studie werd uitgevoerd door het consortium van studiebureaus Tractebel Development-Technum-Prognoses in opdracht van de Vlaamse regering en de Europese Commissie. Ze zal als basis dienen voor het IJzeren Rijn-overleg tussen Vlaanderen, Nederland en Duitsland.De studie had tot doel het vervoerpotentieel van de IJzeren Rijn te bestuderen vanuit een brede analyse op korte en lange termijn van de nabij gelegen en verder verwijderde markten. Er werd in de studie dan ook niet alleen rekening gehouden met de verbinding tussen Antwerpen en Duitsland, maar ook met het vervoer over de IJzeren Rijn en de bestaande Montzenlijn tussen alle Belgische Noordzeehavens en de Kanaaltunnel enerzijds en hun hele hinterland in Centraal- en Oost-Europa anderzijds.