Herstel ineens niet meer zo zeker

De obligaties staan weer in een positief daglicht, nu het Amerikaanse herstel er wat minder snel lijkt te komen dan verwacht. De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, Alan Greenspan, heeft voldoende twijfel gezaaid. Ongetwijfeld is het herstel geen vast gegeven en moet men dit bevestigen en stimuleren. Een maatregel is alles in het werk te stellen om zowel de korte als de lange rente op een laag niveau te houden. Een van de mogelijke manieren is het herstelgevoel wat te beknotten tijdens de aanloopfase en zo bedrijven relatief voordelig van lange investeringskredieten te laten genieten, omdat de financiële markten de obligatierendementen nog laag houden door het recessiegevoel.De motor van het herstel is nog steeds de consument, maar die dient hoognodig te worden bijgesprongen door reële investeringen om de toekomstige groei veilig te stellen. Die investeringen blijven nog achterwege en kunnen een duwtje in de rug gebruiken. Het zogenaamde beige book dat deze week gepubliceerd werd en de algemene staat van de economie beschrijft, bleek uiteindelijk toch veeleer positief. Daardoor dienden de obligaties naar het einde van de week toch terrein prijs te geven. De Amerikaanse werkloosheid bleek aan de beterhand en ook de productie leek te stijgen. Hierdoor vermindert de hoop op nog een bijkomende renteverlaging door de Fed.In Europa was relatief positief nieuws te rapen over een herstel, enigszins in tegenspraak met het algemene geloof dat Europa zijn dieptepunt nog niet gezien heeft. Het Amerikaanse nieuws dreef Europa echter vooral, en een herstel in de VS laat een spoedige analoge evolutie in Europa tot de verwachtingen behoren.EmissiegeweldObligatieland kreeg een flinke portie nieuwe emissies te verwerken, bijkomend in de verf gezet door de blijvende stroom uitgiftes van overheidsobligaties. Opvallende en succesvolle verschijningen waren de uitgiftes voor Griekenland verleden week en die voor ons eigen koninkrijk, beide opteerden voor tienjarige looptijden. De beleggingslust was er duidelijk, temeer daar beide emissies in het begin van de week de echte plaatsing zagen, toen de herstelbewegingen van de economie nog behoorlijk ter discussie werden gesteld. Aan klassieke bedrijfsobligaties echter evenmin een gebrek, voornamelijk in euro, want de dollar bleek slechts in geringe mate van de partij. Kreditanstalt für Wiederaufbaufinanzierung (KFW), deed het niet slecht met een 5-jarige uitgifte. Deze emissie sprak echter minder aan op het Europese vasteland, daar de geïnteresseerde portfolios vaak een specifieke bankstatus hebben en meestal dan ook in euro wensen te beleggen.In euro was er echter alles te vinden wat men wou. Absolute topkwaliteit en liquiditeit vond men bij de uitgifte voor de Europese Investeringsbank (EIB), die via een georkestreerd uitgifteprogramma voor een aantrekkelijk alternatief zorgt voor investeringen in staatsleningen. Ook het hoger reeds vermelde KFW en Freddie Mac hebben dergelijke emissieprogrammas. Deze laatste, het Amerikaanse agency Freddie Mac plant trouwens een uitgifte in euro volgende week, voor 5 miljard euro op 5 jaar.ING bank bracht een succesvol miljard op 10 jaar onder de vorm van een verhoging van een eind verleden jaar uitgebrachte achtergestelde lening. De kopers werden zowel gevonden bij de kleine beleggers der Lage Landen als bij de grote fondsen wereldwijd, zodat er aan het einde van de week nog slechts met mondjesmaat papier te vinden was.Volkswagen bracht een dubbele emissie op 3 en 10 jaar. Voornamelijk institutionele investeerders toonden interesse. BNP bracht een viervoudige achtergestelde uitgifte in drie verschillende munten, dollar, Britse ponden en euro (twee uitgiftes waarvan een met diep achtergesteld karakter). Deze mooie banknaam blijkt nog steeds geliefd en dit mocht blijken door de succesvolle en vlotte plaatsing van de uitgifte, bij beleggers die naargelang hun muntvoorkeur konden instappen. Ook Gallaher kon mooi aanspreken met een korte maar krachtige emissie die, mooi geprijsd, het net wat speculatievere beleggingspubliek wist aan te spreken. De debiteur is ongetwijfeld een naam met potentieel in tabaksland.Tussen al dit emissiegeweld was er echter eveneens plaats voor wat bekendere emittenten voor de Belgolux-investeerder. Tractebel was zo van de partij met een leuke emissie die om een of andere reden teruggrijpt naar het step-up-concept, dat vroeger nogal in zwang was. Uiteindelijk maakt dit natuurlijk niet veel uit. De zekerheid dat men door de tijd heen een hogere coupon zal krijgen, geeft misschien wel een leuk gevoel. Tractebel is natuurlijk voldoende bekend en goed geprijsd zodat de uitgifte vlot eindbeleggers vond.De Noorse kroon kon natuurlijk niet afwezig blijven in dit emissiegeweld. Zowel Statkraft als ABN AMRO en Dexia stapten de markt in, respectievelijk op 4 en 5 en 6 jaar. Correct geprijsd waren de emissies alvast en dit zorgde voor de klassieke vraag van beleggers. We mogen ongetwijfeld nog meer dergelijke emissies verwachten.Deze week schoot het jaar definitief op gang. Meer van dit moois ligt ons te wachten de komende weken, het is dus aan de beleggers zich een mening te vormen over de te verwachten renteontwikkelingen om de juiste debiteur op de juiste looptijd te kiezen.