Herstel na brand

(tijd) - Moderne ondernemingen zijn steeds afhankelijker geworden van gesofistikeerde apparatuur. Produktieprocessen worden nu computergestuurd uitgevoerd en ook in administratieve gebouwen is heel wat elektronische uitrusting aanwezig. In geval van brand kunnen de gevolgen katastrofaal zijn: ernstige beschadiging door de hitte, korrosieve verbrandingsgassen of door... het bluswater. Snel ingrijpen tijdens en na de brand kan de schade vaak in gevoelige mate helpen beperken. Dat zegt de Nationale Vereniging voor Beveiliging tegen Brand en Binnendringing (NVBB).