Advertentie
Advertentie

Herstel textiel ondersteunt tewerkstelling in Zuidwest-Vlaanderen

(tijd) - Het voorzichtige herstel dat de textielsector sinds medio vorig jaar meemaakt, heeft nu al effect op de tewerkstelling. In de textielregio Zuidwest-Vlaanderen loopt bij vele 'textiliens' de tijdelijke werkloosheid terug. Dat is een goede barometer voor de activiteiten in de sector. 'Het stijgend productievolume heeft in het vierde kwartaal van '96 zijn eerste positieve gevolgen voor de werkgelegenheid, ook in de bedrijven waar de afgelopen twee jaar geherstructureerd werd en collectieve ontslagen vielen', aldus Eddy van Lancker, ABVV-secretaris voor Midden- en Zuidwest-Vlaanderen.'Een eerste duidelijk signaal is de daling van de tijdelijke werkloosheid, normaliter een betrouwbare barometer voor de herleving van de activiteit', aldus Van Lancker. 'De gemiddelde tijdelijke werkloosheid van 15 procent is gehalveerd. In sommige bedrijven is die nu zelfs onbestaande. Bovendien is de stijging van de overuren een belangrijke indicator van de aanzwellende productie. Dit herstel is vooral te danken aan de stille opmars van de dollar- en pondkoers en de herinstap van de lire in het Europees Muntstelsel (EMS). Maar tijdens de crisis zijn onze 'textiliens' ook blijven investeren. Deze factoren doen de werkgelegenheid stabiliseren.'