Advertentie
Advertentie

Herstructurering Fiat niet geloofwaardig

De Italiaanse autoconstructeur Fiat kondigde deze week een nieuwe herstructurering aan. Het bedrijf slaagt er al jaren niet meer in zijn kernactiviteiten rendabel te houden. Met deze herstructurering hoopt het bedrijf het tij te keren. Gezien het verleden van Fiat zal het moeilijk worden de beleggers te overtuigen dat het dit keer menens is. Fiat wil 18 productiebedrijven, waarvan twee in Italië, sluiten of reorganiseren. Buiten Italië zullen 6.000 banen sneuvelen. In de Italiaanse vestigingen worden ook extra inspanningen geleverd om het personeelsbestand in te krimpen. Fiat boekt nog dit jaar 800 miljoen euro aan herstructureringskosten. Meer dan de helft van deze herstructureringskosten heeft betrekking op Fiat Auto, waar CEO Roberto Testore het gelag moet betalen en aan de deur wordt gezet. Zijn plaats wordt ingenomen door Giancarlo Boschetto, momenteel directeur bij Iveco, de vrachtwagendivisie van de Fiat groep. Naast de operationele maatregelen voert Fiat ook twee financiële operaties uit. Fiat plant een rechtenemissie die zal leiden tot de uitgifte van nieuwe gewone aandelen. Die operatie kan 1 miljard euro opleveren. De groep zal ook voor 2,2 miljard dollar obligaties verkopen die kunnen worden omgezet in aandelen van de Amerikaanse bondgenoot GM. Fiat heeft circa 6 procent in GM, de Amerikaanse groep 20 procent in Fiat Auto. Verder hoopt Fiat voor 2 miljard euro activa van de hand te kunnen doen. De onderdelenproducent Magnetti Marelli staat al geruime tijd in de etalage, maar Fiat slaagt er in de huidige marktomstandigheden niet in een behoorlijke prijs voor de afdeling te krijgen.Het totale pakket maatregelen moet ertoe leiden dat de schulden van de Fiat-groep tegen eind volgend jaar verminderen tot 3 miljard euro, tegenover 7,5 miljard euro momenteel. Hoewel de schuldvermindering positief en haalbaar is, is het maar de vraag of de huidige herstructurering Fiat ook operationeel uit de problemen haalt. Dit jaar blijven de autoverkopen in Europa in de buurt van hun recordniveaus. Bovendien is Fiat niet actief op de VS-automarkt waar de prijsdruk groter is dan in Europa. Desondanks slaagt Fiat er dit jaar amper in zijn autoafdeling uit het rood te houden. Een verzachtende omstandigheid is de aanwezigheid in Argentinië, waar de verkopen fors terugliepen. De operationele winst van de autoafdeling zal dit jaar uitkomen op 300 miljoen euro. In het begin van dit jaar werd nog een operationele winst van 1,1 miljard euro vooropgesteld en vorige maand bij de bekendmaking van de derdekwartaalresultaten ging Fiat nog uit van meer dan 500 miljoen euro. Indien de autoverkopen in Europa volgend jaar zoals verwacht terugvallen, is de kans groot dat ook hier de prijsdruk nog verder zal toenemen. In dat geval zullen de kostenbesparingen en het eventuele succes van de nieuwe Fiat Stilo waarschijnlijk grotendeels tenietgedaan worden door de dalende marges.Beleggers moeten dus vooruitblikken naar 2003 en 2004 om tesultaten te zien van de herstructureringen bij Fiat Auto. Dat is ver in de toekomst voor een bedrijf dat elk jaar een nieuwe herstructurering aankondigt. Het Fiat-management zal resultaten moeten voorleggen vooraleer beleggers een herstel van het bedrijf zullen verdisconteren in een hogere waardering. KW