Herstructurering NMBS kost ziekteverzekering 400 miljoen extra

(tijd) - De nu al noodlijdende ziekteverzekering krijgt er dit jaar nog een extra uitgave bij. De administratiekosten van de 'kas voor geneeskundige verzorging' van de NMBS worden voor 1996 geraamd op 424 miljoen frank. Dat is 394 miljoen meer dan het bedrag dat de kas gewoonlijk krijgt. De federale regering heeft zich er bij de herstructurering van de NMBS toe verbonden dat het Riziv de kosten voor zijn rekening zal nemen.De ziekenfondsen ontvangen van het Riziv (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering) niet alleen geld voor de terugbetaling van de ziektekosten van hun leden. De landsbonden krijgen ook een som toegewezen voor het beheer van de ziekteverzekering. Alles samen belopen deze 'administratieve kosten' dit jaar ruim 24 miljard frank. Die koek wordt verdeeld over de vijf ziekenfondsfamilies (christelijke, socialistische, liberale, onafhankelijke en neutrale ziekenfondsen) en de Hulpkas.