Herstrukturering bij Nedlloyd

(tijd) - Nedlloyd Rijn- en binnenvaart heeft de vakbonden en de ondernemingsraad voorstellen gedaan tot een herstrukturering in de tankvaart. Het bedrijf heeft in deze sektor in 1987 en in 1988 aanzienlijke verliezen geleden. Ook dit jaar zal het exploitatieverlies aanzienlijk zijn, aldus de onderneming.