Herstrukturering Kraft volop in uitvoering

(tijd) - Het saneringsplan dat eerder aangekondigd werd bij Kraft in het Waalse Rhisnes (Namen) wordt volop uitgevoerd, meldt La Libre Belgique. Tijdens een speciale ondernemingsraad verklaarde algemeen direkteur Jan Cottenie dat er tegen eind 1994 meer dan 170 werknemers vrijwillig zullen afvloeien dank zij financiële premies, vormingsprojekten en outplacement. Als het ministerie van arbeid en tewerkstelling zijn akkoord geeft, zullen er ook 18 mensen op 52 jaar met brugpensioen kunnen. Kraft nam ongeveer 20 vroegere werknemers tijdelijk weer in dienst om het hoofd te bieden aan een piek in het orderboekje en een voorraad te kunnen aanleggen tegen de eindejaarsperiode. De produktiekapaciteit voor kaas in schijfjes wordt momenteel voor 90 procent benut, die voor kaas in porties voor nagenoeg 70 procent. 'De fabriek in Namen geniet ten volle het vertrouwen van de Europese direktie van Kraft-Jacobs-Suchard', aldus Cottenie. Volgens hem wordt er in de periode 1994-95 in totaal ongeveer 325 miljoen frank geïnvesteerd. Cottenie geeft overigens toe dat vier machines overgeheveld worden naar Polen, waar ze gebruikt worden voor de lokale produktie en verkoop.