Advertentie
Advertentie

Herstruktureringen PCB leveren over 1993 positieve courante winst op

BRUSSEL (tijd) - Er zit beterschap in de resultaten van farmadistributeur PCB, met een bedrijfsresultaat over 1993 dat voor 3,7 miljoen frank in het positief staat. De gunstige weerslag van de herstruktureringen is er, al verdween dat feit de jongste tijd al te vaak onder de modder waarop de relatie tussen de twee belangrijkste aandeelhouders drijft. Gisteren tijdens de jaarvergadering waren de "strijdende partijen' zelfs bijna vriendelijk tegen elkaar, al hoorde je achter de ruggen toch nog altijd de aanvalswapens rammelen. Het groepsverlies van PCB bleef het voorbije jaar beperkt tot 59,4 miljoen frank, tegenover 143,3 miljoen het jaar voordien. Echt vergelijkbaar zijn de cijfers niet, aangezien 1993 een boekjaar van slechts 9 maanden was, terwijl 1992 over 12 maanden liep. Maar het is hoe dan ook duidelijk dat er zich een uitgesproken herstel aftekent. Op het niveau van de moedermaatschappij staat het nettoresultaat nog voor 45 miljoen frank in het rood, wat een verbetering van zowat 1 miljoen is tegenover het jaar voordien.