Hervé de Carmoy: 'Zuiver financiële aanpak is gewoon verderfelijk'

'Denk eens na over het kontrast tussen de publikatie van een trimestrieel resultaat en de aanwerving van een 25-jarige. In het ene geval ben je bezig met wat de naakte cijfers wel willen vertellen over wat er de jongste drie maanden is gebeurd. In het andere geval gaat het om de vorming, de kansen, de ontplooiing van een medewerker voor de komende 10 of 20 jaar. Geef toe dat de twee dingen een totaal verschillende dimensie hebben. Daarom is een eng financiële instelling verkeerd, vicieus, verderfelijk.'