Herverzekeraar Swiss Re koopt 3,59 procent van Fortis AG

(tijd) - De financiële holding Fortis AG, die een belang van 50 procent bezit in de Belgisch-Nederlandse bank- en verzekeringsgroep Fortis, heeft herverzekeraar Schweizerischer Rück (Swiss Re) binnengehaald als nieuwe, vaste aandeelhouder. Fortis AG verhoogt daartoe zijn kapitaal met 5 miljard frank met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders. De 1,35 miljoen nieuwe aandelen worden allemaal opgenomen door Swiss Re.Swiss Re is de tweede grootste herverzekeraar ter wereld, na het Duitse Münchener Rück. De raad van bestuur van Fortis AG keurde de kapitaalverhoging maandag goed in het kader van het toegestane kapitaal. Voor de 1,35 miljoen aandelen betaalt Swiss Re van 5 miljard frank in contanten of 3.717 frank het aandeel. De prijs per aandeel is gelijk aan het gemiddelde van de beurskoersen van het gewone Fortis AG-aandeel tijdens de 30 dagen die voorafgingen aan 12 februari 1996. De prijs van 3.717 frank bevat 136,84 frank maatschappelijk kapitaal en een uitgiftepremie van 3.580,16 frank. De nieuwe aandelen zijn identiek aan de oude aandelen. Zij delen in de winst vanaf 1 januari 1995.