Herverzekering: harde markt geen wondermiddel

2001 was het slechtste jaar dat de herverzekeringssector, die vooral opdraaide voor de verliezen van 11 september, ooit kende. Maar terrorisme was niet de enige oorzaak. Met een geschatte totale uitbetalingslast van 35 miljard tot 70 miljard dollar alleen al voor de Amerikaanse herverzekeraars, blijkt asbest even verwoestend. Intussen stegen de tarieven voor herverzekering met 25 tot 30 procent. Hierdoor zijn de inkomsten weer meer in evenwicht met de uitgaven en kan de sector opnieuw een gezondere dekkingsratio van 104 à 105 procent bereiken in 2002.