Herverzekering van overlijdensrisico kost pensioenfondsen te veel premie

ANTWERPEN (tijd) - Pensioenfondsen die het sterfte- en invaliditeitsrisico van hun aangesloten leden zelf verzekeren en vervolgens een gedeelte van dat risico herverzekeren, betalen te veel premie. Dat is het gevolg van stroeve wetgeving die al te strikte regels oplegt voor de becijfering van de solvabiliteitsmarge en de herverzekering van het risico, zegt Hendrik Van Geel, direkteur van Kuhn & Seal België. Kuhn & Seal is een raadgevend bureau inzake beroepsvoorzorg en heeft zijn hoofdzetel in Zwitserland.