Hervorming ABOS met gewoon wetsontwerp

(tijd) - Tenzij er nog een kink in de kabel komt, keurt de ministerraad vandaag de hervormingsplannen voor het ABOS goed van staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels. Die hervorming wordt wel eens voorgesteld als een gedeeltelijke privatisering (zie Tijd van 10-7). Zo zou er een NV komen die de opvolging van de concrete ontwikkelingsprojecten geleidelijk overneemt van het ABOS. Dat blijft enkel verantwoordelijk voor de algemene beleidslijnen.