Hervorming ambtenarenpensioen niet meer voor deze eeuw

(tijd) - Het zag er al een hele tijd naar uit. Maar het wordt nu ook openlijk door een topminister toegegeven. Vice-premier en minister van Begroting Herman van Rompuy bevestigt dat de lang aangekondigde hervorming van de ambtenarenpensioenen niet meer voor deze legislatuur en daardoor ook niet meer voor deze eeuw is.In haar uit juni '95 daterend regeerakkoord kondigt de federale regering Dehaene II een hervorming van zowel de pensioenen uit de privé-sector als die uit de openbare sector aan. Voor die laatste tak belooft ze dat 'maatregelen zullen genomen worden teneinde de dynamiek van de uitgaven voor de toekomstige gepensioneerden van het specifieke pensioenstelsel van het openbaar ambt op gefaseerde wijze te beheersen'. Vrij vertaald: de huidige gepensioneerde ambtenaren worden gespaard, maar wie later met pensioen gaat zal genoegen moeten nemen met een iets minder gunstige berekeningswijze om een al te snelle stijging van de pensioenbedragen af te remmen. Voor de privé-werknemers werd een vergelijkbaar scenario uitgetekend. Daar werd het ook gevolgd. In de herfst van 1996 werd beslist dat de pensioenvoorwaarden voor vrouwelijke werknemers in 13 jaar geleidelijk zouden opgetrokken worden tot het peil van hun mannelijke collega's.