Advertentie
Advertentie

Hervorming Europese auto-industrie deel van universeel verschijnsel

De herstrukturering van de Europese autoindustrie zal niet het gevolg zijn van de totstandkoming van de Europese eenheidsmarkt in 1992. De verwachte omwenteling in de auto- industrie wordt geen typisch Europees verschijnsel maar een wereldverschijnsel. Dat schrijft Data Resources International (DRI) Europe in een zopas gepubliceerd, 300 bladzijden tellend rapport over de verwachte weerslag van de Europese eenheidsmarkt voor de automobielindustrie. Met die konklusies gaan de makers van het rapport in tegen het onlangs gereedgekomen Cecchini-rapport van de Europese Kommissie waarin de ekonomische gevolgen van "1992' worden becijferd.