Hervorming fiscale diensten: de berg heeft een muis gebaard

(tijd) - Moet de heffing en inning van de Belgische belastingen dan toch geprivatiseerd worden? Dit stoute idee werd eind de jaren 80 geopperd toen de privatiseringskoorts ook in ons land hoog opliep. Kern van het idee: schakel professionele bedrijven in, beloon ze volgens de geleverde prestaties en de belastingopbrengst zal fors toenemen. Een al te gek idee, want het gevaar voor de schending van de persoonlijke levenssfeer en voor inbreuken tegen de voorschriften van de fiscale procedureregels zou groot zijn geweest. De heffing en inning van belastingen kan natuurlijk niet geprivatiseerd worden, maar ze kan dank zij het gebruik van moderne managementtechnieken wel veel efficiënter verlopen. Eenvoudiger fiscale wetten, beter opgeleide en uitgeruste mensen en vooral beter betaalde mensen zullen het succes bepalen.Het belang van goede opleiding en vooral van een goede beloning is cruciaal, zeggen waarnemers. Het wordt zelden gezegd maar belastingconsulenten en juridische raadgevers die voor hun cliënten onderhandelen met de fiscale diensten over bijvoorbeeld afbetalingsregelingen zijn formeel. Bij veel fiscale ambtenaren heerst afgunst. Belastingplichtigen met een hoog inkomen worden onzacht aangepakt; meestal onbewust, maar het gebeurt. Ambtenaren zien wel de hoge inkomsten maar niet de kosten en de inspanningen die men moet doen om dat bruto-inkomen te verwerven. Vooral zelfstandigen klagen hierover. Ook mensen die de onroerende voorheffing van hun woning niet in eenmaal kunnen betalen en afbetalingen vragen, worden vaak wandelen gestuurd. Wie de luxe geniet van een eigen woning, moet de voorheffing meteen kunnen betalen. Alsof onroerende voorheffing de enige kosten zijn die een eigenaar moet betalen.