Hervorming fiscus wordt processie van Echternach

(tijd) - De hervorming van de fiscale administratie krijgt met nieuwe vertraging af te rekenen. De 47 polyvalente controlecentra met ambtenaren van de Directe Belastingen en de BTW die normaal op 1 juli 1996 als een soort proefproject hadden moeten van start gaan, zijn niet operationeel. Het oorspronkelijke plan dat voorzag in de opheffing per 1 juli 1995 van de administraties van de Directe Belastingen en de BTW en de vorming van een nieuwe gemeenschappelijke Administratie van de Inkomens- en Ondernemingsfiscaliteit (AIOF) met 268 beheerscentra en 67 controlecentra werd in september 1995 afgeblazen door minister van Financiën Maystadt. In de plaats kwam een mini-hervorming met de oprichting per 1 juli '96 van 47 in plaats van de 67 voorziene controlecentra waarin 3.000 ambtenaren 2.000 van de Directe Belastingen en 1.000 van de BTW) zouden samenwerken. Op 1 januari of ten laatste 1 juli 1998 zou dan de fusie van de ontvangkantoren volgen. De algemene fusie van de taxatiediensten van de Directe Belastingen en de BTW zou dan in 2000 doorgevoerd worden. Dat betekende dat het oorspronkelijke vijfjarenplan '90-'95 voor de reorganisatie van de belastingdiensten omgezet was in een tienjarenplan.