Hervorming fondsenmarkt treedt in werking

(tijd) - De banken kunnen de organisatie van hun beleggingsfondsen en de informatieplicht voor die fondsen beginnen aanpassen aan de nieuwe Europese richtlijn voor beleggingsfondsen. Het koninklijk besluit (KB) waarin hun nieuwe rechten en verplichtingen staan, verscheen gisteren in het Belgisch Staatsblad.