Hervorming Franstalig onderwijs

(belga) - De Franstalige socialistische onderwijsbond verzet zich met klem tegen de onderwijsvoorstellen van PS-voorzitter Busquin en onderwijsminister Di Rupo. In een poging om het zwaar deficitaire onderwijsbudget aan te zuiveren, stelt de PS voor het gemeenschaps-, provinciaal en gemeentelijk onderwijs te fusioneren. Volgens de socialistische bond komt dit neer op een gedeeltelijke privatizering van het officieel onderwijs. Op 24 november vergadert een algemene raad van de PS over de voorstellen. Een dag later vergadert de ACOD. Zonodig wordt daar beslist om te staken. In Luik wordt op 24 november "preventief" gestaakt.