Advertentie
Advertentie

Hervorming Raad van State dreigt werking te bemoeilijken

(tijd) - De uitbouw van een afdeling vreemdelingenzaken bij de Raad van State dreigt te gebeuren ten koste van andere dossiers, zoals betwistingen in milieu- en bouwzaken. Er is niet voorzien in de vervanging van de auditeurs die naar de afdeling vreemdelingenzaken gaan. Dat blijkt uit het wetsontwerp van de minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (VLD), over de hervorming van de Raad van State, dat de redactie kon inkijken.