Hervorming Raad van State moet aantal dossiers asielzoekers beperken

(tijd) - De geplande hervorming van de Raad van State moet het aantal vreemdelingendossiers beperken. Met enkele maatregelen wordt de toegang voor asielzoekers tot het rechtscollege beperkt. Een en ander zorgt ervoor dat asielzoekers sneller uitgewezen kunnen worden.